Projekt - "Od jednakih prava ka jednakim mogućnostima"

PODACI O PROJEKTU:

Naziv projekta: OD JEDNAKIH PRAVA KA JEDNAKIM MOGUĆNOSTIMA –
„FERTEO”

Projekt financiran u sklopu IPA – IV. Komponenta- Integracija skupina u nepovoljnome položaju u redoviti obrazovni sustav-

Prijavitelj projekta: Grad Zagreb – Gradski ured za obrazovanje, kulturu i šport, Ured za programe i projekte Europske unije
Partneri u projektu:
1. Unija Roma Hrvatske, Zagreb
2. Udruga Roma Zagreb i Zagrebačke županije, Zagreb
3. Dječji vrtić Zrno, Zagreb
4. Sisačko-Moslavačka županija
Trajanje projekta: 15 mjeseci (kolovoz 2013. – listopad 2014.)
Ukupna vrijednost projekta: 177,503,89 EUR
Sufinanciranje EU-a: 146.334,21 EUR ili 82,44%

Cilj projekta:
Pridonijeti uključivanju većeg broja djece romske nacionalne manjine u redoviti sustav obrazovanja:
Poboljšana pripremljenost te socijalizacija djece romske nacionalne manjine za uključivanje u redoviti sustav obrazovanja;
Poboljšana pripremljenost odgojitelja, stručnih suradnika i romskih asistenata u sustavu obrazovanja u institucijama za prihvat djece romske nacionalne manjine;
Ciljna skupina:
Djeca predškolske dobi (4-7 godina) i njihovi roditelji pripadnici romske nacionalne manjine; zaposlenici u sustavu predškolskog odgoja i osnovnoškolskog obrazovanja u Gradu Zagrebu;

Projekt će se provodi kroz slijedeće aktivnosti:
Održavanje informativnih i edukativnih radionica za roditelje pripadnike romske nacionalne manjine o važnosti uključivanja djece u redoviti sustav obrazovanja
Priprema i izrada dvojezičnih obrazovnih materijala za djecu pripadnike romske nacionalne manjine
Provođenje grupnih i individualnih programa socijalizacije za bolju pripremljenost djece pripadnika romske nacionalne manjine za uključivanje u sustav obrazovanja;
Organiziranje dodatnog usavršavanja odgojitelja, stručnih suradnika i romskih asistenata za rad s djecom pripadnicima romske nacionalne manjine;
Prezentacija rezultata o važnostima uključivanja djece (4-7 godina) pripadnika romske nacionalne manjine u redoviti sustav obrazovanja na regionalnoj konferenciji

Očekivani rezultati projekta:

Kroz navedene aktivnosti u projektu poboljšat ćemo informiranost i osviještenost roditelja pripadnika romske nacionalne manjine o važnosti uključivanja djece u redoviti sustav obrazovanja u Gradu Zagrebu; olakšat ćemo prevladavanje jezične i socijalne barijere djece pripadnika romske nacionalne manjine; izradit će se i provesti novi programi za bolju uključenost djece pripadnika romske nacionalne manjine u sustav obrazovanja, u sustavu dječjih vrtića Grada Zagreba poboljšat ćemo stručnost i senzibiliziranost odgojitelja i stručnih suradnika za rad sa djecom pripadnicima romske nacionalne manjine; na završetku projekta organizirat će se regionalna konferencija sa regionalnim stručnjacima na temu važnosti uključivanja djece pripadnika romske nacionalne manjine (4-7 godina) u redoviti sustav obrazovanja u suradnji sa partnerom Sisačko-Moslavačkom županijom.


1. RODITELJSKI SASTANAK
 
U organizaciji Gradskog ureda za obrazovanje, kulturu i sport,  3. prosinca 2013. u Dječjem vrtiću Zrno  održan je prvi roditeljski sastanak u projektu  „Od jednakih prava k jednakim mogućnostima“  u svrhu provedbe jednih od ključnih aktivnosti projekta.
Na sastanku su prisustvovali predstavnici Grada Zagreba, Gradskog ureda za obrazovanje, kulturu i sport, Unije Roma Hrvatske, Udruge Roma Zagreba i Zagrebačke županije te ostali suradnici na projektu, članovi stručnog osoblja vrtića uključenih u projekt.  Okupljenim roditeljima djece pripadnika romske nacionalne manjine predstavili su se članovi stručnog tima dječjih vrtića čija je obveza raditi na pripremi djece za uključivanje u predškolski program, što bi u konačnici značilo i priprema za upis u osnovnu školu. Osim njih, kao ključne osobe u realizaciji projekta predstavljene su romske pomagačice s naglaskom kako da će njihova uloga u biti od velikog značaja primjenjujući svoj stručni rad s djecom predstavljajući time jedinstvenu poveznicu između roditelja romske djece i vrtića s ciljem da djeca ostanu uključena u projekt u svrhu održivosti.  Roditeljima je također bilo pojašnjeno kako će projektni tim nastojati da djeca dobiju kompletnu prehranu, zadovoljavajuće zdravstvene uvjete, kao i svu ostalu potrebnu podršku kontinuirano uspostavljajući kontakt s lječnicima i pedijatrima te im je pritom upućena molba da se odazivaju redovito što je ključno za održivost i očekivane rezultate. Projekt „Od jednakih prava k jednakim mogućnostima – FERTEO“ je sufinancirana od Europskog socijalnog fonda.

 
 

 

 

2. RODITELJSKI SASTANAK
 
Dječji vrtić Cvrčak  je u suradnji s Gradskim uredom za obrazovanje, kulturu i sport, Udrugom Roma Zagreba i Zagrebačke županije, i Dječjim vrtićem Duga, 04. prosinca 2013. u svojim prostorijama organizirao drugi po redu roditeljski sastanak u sklopu projekta „Od jednakih prava k jednakim mogućnostima – FERTEO“. Okupljeni roditelji djece romske nacionalne manjine zainteresirani za projekt bili su upoznati sa svim potrebnim informacijama o projektu, ciljevima koji se žele postići i slično. Kao i na prethodnom roditeljskom sastanku održanog u Dječjem vrtiću Zrno,na razne upite roditelja članovi stručnog tima i predstavnici projekta objasnili su pobliže o samoj provedbi stručnog dijela programa, poput procjene poznavanja hrvatskog jezika, vještina čitanja i pisanja i svega ostalog što podrazumijeva standardna procedura koja vrijedi za svako dijete koje polazi u vrtić. Slična procjena slijedi na kraju provedbe projekta kako bi se stekao uvid u stečeni razvoj, gdje će pritom stručno osoblje cijelo vrijeme nadgledavati u svim očekivanim područjima razvoja djeteta. Također, preporučena je komunikacija s romskom asistenticom koja je od velike pomoći u smislu suradnje s roditeljima.
 
 

 


3. RODITELJSKI SASTANAK
 
S ciljem uključivanja što većeg broja djece pripadnika romske nacionalne manjine u redoviti sustav obrazovanja, u provedbu projekta „Od jednakih prava k jednakim mogućnostima – FERTEO“  uključeni su Dječji vrtići „En ten tini“ i „Pčelica“ započevši svoj doprinos projektu sudjelovanjem u organizaciji trećeg roditeljskog sastanka koji se održao 05. veljače 2014. Kako projekt ima svoj predviđeni tijek realizacije s ciljem integracije djece u program predškole kako bi se završetkom pedagoške godine djeca uključila u redoviti program. Kao i na prijašnjim roditeljskim sastancima, roditeljima koji su se odazvali pobliže objasnilo o  ciljevima, načinu provedbe i ishodištima projekta te su im je predstavljena romska pomagačica, kao i svi članovi radnih skupina, odnosno osobe zadužene za provedbu stručnog dijela programa sa svojom ulogom i zadaćama u neposrednom radu s djecom. Na sastanku, koji se održao u prostorijama Dječjeg vrtića „En ten tini“, prisustvovali su predstavnici Grada Zagreba, Gradskog ureda za obrazovanje, kulturu i šport, Udruge Roma Zagreba i Zagrebačke županije te ostali suradnici na projektu. 
 
 
 
 KONFERENCIJA U KUTINI
 
 
Povodom završetka provedbe projekta „Od jednakih prava k jednakim mogućnostima – FERTEO“, u petak 14. studenog 2014. u Kutini je održana konferencija  na temu „Uključivanje djece romske nacionalne manjine u sustav odgoja i obrazovanja u gradu Zagrebu – stanje, problemi i postignuća“ na kojoj se okupilo više od sedamdeset uzvanika, među kojima su pojedini, osim predstavnika dječjih vrtića Grada Zagreba, partnera u projektu i onih uključenih u njegovu provedbusvojim prisustvom i aktivnim sudjelovanjem sadržajno obogatili ovaj događaj. U ime župana Sisačko-moslavačke županije,  Bojan Dadasović je uvodnim riječima pozdravio sve prisutne i zahvalio se na odazivu. Voditelj projekta Andrija Petrović i koordinatorica projekta Bosiljka Devernay su predstaviti projektnu ideju, strateške dokumente koji su bili podloga za projekt, te sam tijek projekta svim prisutnima. Svoje stručne prezentacije o vezanoj tematici izlagali su, između ostalih, i profesori sa Filozofskog i Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta  pridajući  pritom pozornost  i na  analitičku perspektivu dosljednu jednoj ovakvoj konferenciji. Također, svoje višegodišnje iskustvo su podijelile i gošće iz Bugarske, Lilyana Vasileva, ravnateljica Dječjeg vrtića "Ran Bosilek" i Lilyana Kovatcheva iz Ministarstva obrazovanja i znanosti objasnivši pobliže njihov pristup nacionalnoj manjini koja u njihovoj državi čini jednu od najbrojnijh romskih populacija među članicama EU. Također je predstavljen i stručni dio projekta kojeg su provodili dječji vrtići na području grada Zagreba pod vodstvom Gradskog ureda za obrazovanje, kulturu i sport. Na završnoj konferenciji su se također predstavili sa svojim radom i vrtić Sisak Novi iz Siska sa svojim primjerom dobre prakse u radu na integraciji djece romske nacionalne manjine u predškolski sustav . Završnoj konferenciji su osim navedenih, prisustvovali i brojni predstavnici romske nacionalne manjine te predstavnici Grada Kutine i Grada Siska, predstavnici medija, dječji vrtići i drugi uzvanici.
 
 
 OKRUGLI STOL
 
U sklopu projekta „Od jednakih prava k jednakim mogućnostima – FERTEO“ Gradski ured za obrazovanje, kulturu i sport kao nositelj projekta, organizirao je okrugli stol na temu „Uključivanje djece romske nacionalne manjine u sustav odgoja i obrazovanja u gradu Zagrebu – stanje, problemi i postignuća“ koji se održao 30. rujna 2014. u prostorijama Dječjeg vrtića Milana Sachsa u Zagrebu. Zajedno sa partnerima u projektu,  predstavnicima dječjih vrtića Grada Zagreba, i svih uključenih u njegovu provedbu, manifestaciji su prisustvovali i predstavnici Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, Agencije za odgoj i obrazovanje i Vijeća romske nacionalne manjine Grada Zagreba.
Svoja rezultate i razmatranja predstavili su predstavnici Ureda, kao nosioca projekta, a osim njih, posebice onaj stručni dio, svojim predavanjima pokrili su  Prof. dr. sc. Neven Hrvati i Doc. dr. sc. Mirjana Šagud s Filozofskog fakulteta, te Dr. sc. Blaženka Brozović s Edukacijsko - rehabilitacijskog fakulteta u Zagrebu. Nakon zaključnih razmatranja i u konačnici isteka službenog dijela programa, usljedilo je neformalno zajedničko druženje.
 
 

 
 


DIDAKTIČKA OPREMA
 
U sklopu projekta „Od jednakih prava k jednakim mogućnostima – FERTEO“, 17. travnja. 2014. u prostorijama Dječjeg vrtića Milana Sachsa dostavljena je naručena didaktička oprema. Nabava didaktičke opreme je kao i projekt sufinancirana od strane Europske unije, tj iz sredstava Europskog socijalnog fonda. U sklopu projektnih  aktivnosti, dostavljena oprema je podijeljena dječjim vrtićima koji sudjeluju u projektu. Sukladno ugovornim obvezama vidljivosti, prije uporabe opreme podijeljene su te potom i primjenjene naljepnice sa službenom oznakom EU. Isti dječji vrtići će opremu koristiti u radu sa djecom u sklopu redovnog posla i programa projekta,  prateći tako utjecaj didaktike na razvoj djece uključene u projekt a u svrhu poticanja cjelokupnog razvoja djece.
 

 

 


LOGOPEDSKA OPREMA
 
U sklopu projekta „Od jednakih prava k jednakim mogućnostima – FERTEO“, 24. travnja 2014. u Dječjem vrtiću Milana Sachsa dostavljena je naručena logopedska oprema, točnije logopedski set za poticanje jezično – govornog razvoja. Nabava logopedske opreme je kao i projekt sufinancirana od strane Europske unije, tj iz sredstava Europskog socijalnog fonda. U sklopu projektnog prijedloga i aktivnosti, dostavljena oprema je podijeljena dječjim vrtićima koji sudjeluju u projektu. Prije njene uporabe, a sukladno ugovornim obvezama vidljivosti opreme, podijeljene su te potom i primjenjene naljepnice sa službenom oznakom EU te su se djelatnici vrtića educirali o načinu upotrebe te opreme i razgovaralo je o korištenju iste na najbolji način za što bolje rezultate. Isti dječji vrtići će opremu koristiti u radu sa djecom u sklopu redovnog posla i programa projekta. 
 

  

Ispiši stranicu