Pravni propisi


PRAVILNIK O RADU:

           PRAVILNIK O RADU - 2014..doc


PROTOKOLI:

OPĆI PLAN U SLUČAJU KRIZNIH DOGAĐAJA.docx

PROTOKOL KOD POJAVE ZARAZNIH BOLESTI.docx

PROTOKOL POSTUPANJA KOD PRIMOPREDAJE DJETETA.docx

PROTOKOL POSTUPANJA U SLUČAJU NASILJA, ZANEMARIVANJA I ZLOSTAVLJANJA.docx

PROTOKOL POSTUPANJA U SLUČAJU VRŠNJAČKIH RAZVOJNO NEPRIMJERENIH SEKSUALIZIRANIH PONAŠANAJA DJECE U VRTIĆU.docx

PROTOKOL POSTUPANJA ZA PROGRAME IZVAN VRTIĆA.docx

PROTOKOL POSTUPANJAKOD DJECE KOJA IMAJU POSEBNU PREHRANU.docx

PROTOKOL U SLUČAJU POKRETANJA PSIHOLOŠKE KRIZNE INTERVENCIJE.docx

PROTOKOL ZA ZAŠTITU OD VRUĆINE I SPREČAVANJE ŠTETNOG DJELOVANJA SUNCA TE UVA I UVB ZRAČENJA.docx

PROTOKOLI KADA JE UGROŽENO ZDRAVLJE DJETETA.docx


PROTOKOLI U SITUACIJAMA ZAMJENA ODGOJITELJA.docx

PROTOKOLI U SLUČAJU NESTANKA DJETETA.docx

PROTOKOLI U SLUČAJU OPASNOSTI NA RADNOM MJESTU.docx


PLANOVI I PRAVILNICI:

Plan klasifikacijskih oznaka i brojčanih oznaka stvaratelja i primatelja akata Dječjeg vrtića Duga za 2021. godinu.pdf

PLAN KLASA 2020..pdf

Procedura stvaranja ugovornih obveza.pdf

Pravilnik o naknadama putnih i drugih troškova.pdf

PROCEDURA STJECANJA I RASPOLAGANJA NEKRETNINAMA U VLASNIŠTVU GRADA - DV DUGA.pdf

pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave-novo Dv Duga.pdf

Procedura o provođenju zaprimanja, kontrole i plaćanja elektroničkih računa.pdf


Procedura o načinu korištenja vlastitih prihoda.pdf

Procedura korištenja službenih vozila Dv Duga.pdf

PROCEDURA NAPLATE PRIHODA - 08-2020.pdf


Ispiši stranicu