Područni objekt Budakova

Objekt se nalazi u ulici D.Budaka, u blizini okretišta Borongaj te parka Maksimir. Započeo je sa radom 1986.godine. U njemu uče i igraju se djeca od navršenih godinu dana života do sedam godina. 


ODGOJNE SKUPINE NOSE IMENA VOĆA:

ŠLJIVE - MONTESSORI jaslice
Posebna jaslična odgojna skupina u kojoj se provodi Montessori program jaslice. U skupini borave djeca od navršenih godinu dana do tri godine života.
Skupina je započela sa radom u pedagoškoj godini 2015/2016.

KRUŠKE
Redovna jaslična odgojna skupina u kojoj borave djeca od navršenih godinu do tri godine života.

JABUKE
Redovna jaslična odgojna skupina u kojoj borave djeca od dvije do tri godine života.

JAGODE
Redovna vrtićna odgojna skupina u kojoj se provodi Redovni program; mješovita skupina.

MALINE - EKO/ODRŽIVI RAZVOJ
Posebna vrtićna odgojna skupina u kojoj se provodi Program za održiv razvoj. Djeca od navršenih tri godine do sedam godina života.

BOROVNICE - MONTESSORI
Posebna vrtićna odgojna skupina u kojoj se provodi Montessori program. U ovoj skupini borave djeca od navšenih tri godine do sedam godina života.

TREŠNJE - ENGLESKA
Posebna vrtićna odgojna skupina u kojoj se provodi program za  Rano učenje engleskog jezika.U skupini borave djeca od navršenih tri godine do sedam godina života.

Ispiši stranicu