Lokacije

Centralni objekt nalazi se na adresi I. Ferenščica 90

Tel: 01/ 2451 - 786
Fax: 01/ 2451 - 787

Područni objekt Ul. Divka Budaka 16
Tel: 01/ 2329 - 786

Područni objekt  Racinova 1b
Tel: 01/ 2303 - 202

Područni objekt Ulica dobrovoljačkih oružanih snaga "Ban Jelačić" 8


E-pošta:

vrtic.duga@zagreb.hr 

racunovodstvo@vrtic-duga.hr

ravnatelj@vrtic-duga.hr

pedagog@vrtic-duga.hr

psiholog@vrtic-duga.hr

defektolog@vrtic-duga.hr

logoped@vrtic-duga.hr

 
Ispiši stranicu