O nama

Dječji vrtić Duga je predškolska ustanova u vlasništvu Grada Zagreba i djeluje na tri lokacije. Matični objekt vrtića je na I. Ferenščici 90, a područni objekti nalaze se u ulici Divka Budaka 16 te Racinovoj 1b.

Vrtić je započeo s radom, u namjenski građenom objektu na Ferenščici, u proljeće 1974. godine, pod nazivom Dječji centar Ferenščica.
Priča o vrtiću Duga započinje organiziranom skrbi za djecu predškolske dobi na području Peščenice. Punim zamahom izgradnje perifernih rubova, Grad Zagreb polako raste u velegrad. Paralelno s njegovim rastom, rastu i svi sadržaji važni za život građana. U sklopu takvih stremljenja, 1974. godine izgrađen je ovaj vrtić u naselju Ferenščica, po kojem dobiva i svoje ime, a bio je i ponos svih građana. S radom je započeo u travnju, sa tri jaslične i četiri vrtićne skupine. Mjeseci su prolazili i sve je više djece dolazilo u ovaj veseli svijet igre. Vrtić se brižno uređivao i oplemenjivao, a djeci je pružao ljepše, sadržajnije, bogatije i radosnije djetinjstvo. Sa svakom se godinom upisivalo sve više djece, tako da, vrlo brzo, obuhvaća oko 250 mališana, raspoređenih u 10 odgojno - obrazovnih skupina.
1986. godine, prenamjenom od prostora tadašnje Prehrambene srednje škole, u ulici Divka Budaka 16 uređen je prostor za sedam odgojno - obrazovnih skupina djece predškolske dobi. Prema mreži predškolskih ustanova Grada Zagreba, postaje dijelom dječjeg vrtića Ferenščica.


1988. godine, u Racinovoj 1b (prostor u sklopu osnovne škole Petra Preradovića, koji je do tada koristila Narodna tehnika) preuređen je prostor za četiri odgojno - obrazovne skupine djece predškolske dobi. Ugovorom su uređeni međusobni odnosi dječjeg vrtića Duga i osnovne škole Petra Preradovića, o korištenju ovog prostora u kojem smo podstanari.
Trenutno je u vrtić upisano 435 djece, u 21 odgojno - obrazovnoj skupini. Imamo 9 jasličnih odgojno - obrazovnih skupina i 12 odgojno - obrazovnih skupina s djecom od navršene 3 godine života do polaska u osnovnu školu. Uz redoviti program za djecu rane i predškolske dobi, provodimo i 9 posebnih programa namijenjenih djeci rane i predškolske dobi.
Zdravo ozračje za djecu i odrasle te stručna ekipiranost i radoznalost, uz motivaciju i entuzijazam, vode nas k svakodnevnom usavršavanju programa. Osnovna nam je zadaća obogaćivanje programa, uz maksimalno zalaganje odraslih u osiguravanju zdravog i sretnog djetinjstva naše djece.


Ravnatelj

 


Ispiši stranicu