Sportski program

Igra i sport su sastavni dio života ljudi različite dobi, spola i društvenog

statusa, osobito djece.

Danas suvremeni odgoj teži da svako dijete, razvija ne samo svoje

istraživalačko-spoznajne, socio-emocionalne i umjetničko izražavalaćke

sposobnosti nego i psihofizičke. Stoga u našem vrtiću u suradnji sa

kineziolozima iz udruge „Svemirko sport“ provodimo Integrirani športski

program u kojem svakodnevno potičemo svestran razvoj djeteta kroz igru i

športske aktivnosti. Program je verificiran od strane Ministarstva znanosti,

obrazovanja i športa te je usmjeren na poticanje optimalnog razvoja

motoričkih i psiho-fizičkih potencijala djece u skladu s njihovim razvojnim

sposobnostima.

CILJ SPORTSKOG PROGRAMA je različitim motoričkim aktivnostima i

poticajima doprinositi:

- zdravom razvoju djece (prevencija od pretilosti; bolesti srca i

krvožilnog

- sustava; bolesti dišnog sustava) i jačanju otpornosti organizma

- razvoju i jačanju motoričkih vještina (koordinacije, snage, brzine,

fleksibilnosti, ravnoteže i preciznosti)

- usvajanju osnovnih elemenata atletike, gimnastike, hokeja, košarke,

kuglanja, odbojke, rukometa, nogometa, tenisa

- usvajanju navika zdravog načina življenja i redovitog vježbanja

- razvoju tolerancije prema različitostima i prevenciji nasilja.

SADRŽAJI I AKTIVNOSTI

- prirodni oblici kretanja

- vježbe oblikovanja

- vježbe i aktivnosti uz pomoć sprava

- pokretne igre s pomagalima i bez njih

- socijalne igre

- životno-praktične i radne aktivnosti

- šetnje i izleti

- susreti djece sa športašima

- posjete športskim terenima 


Ispiši stranicu