Likovnost i dijete

 Zadaće programa:

  • poticanje razvoja likovnog jezika i usvajanje osnovnih odgojnih vrijednosti: moralnih, estetskih, radnih ( kao što su pozitivan odnos prema radu, inicijativnost, aktivnost, upornost, samostalnost)
  • poticanje kreativnog dječjeg stvaralaštva

Cilj programa:

  • poticati izražavanje emocija kroz likovnost
  • njegovati kreativnost i osjećaj za lijepo
  • doprinositi obuzdavanju impulsivnih i agresivnih ponašanja djeteta

Stjecanje likovnog znanja i sposobnosti:

  • upoznavanje i razumijevanje likovnog jezika, likovnih kompozicijskih elemenata, usvajanje rada s likovno - tehničkim sredstvima i likovnim tehnikama
  • dijete usvaja znakove i simbole vizualne komunikacije, susreće i usvaja vrijednosti mnogih djela hrvatske i svjetske umjetnosti te etnografske baštine
  • razvijanje senzornih, izražajnih, praktičnih i kognitivnih sposobnosti

 


Ispiši stranicu