Montessori

Montessori pedagogiju razvila je dr. Marija Montessori koja je smatrala da ni jedan čovjek ne uči od drugog, nego svaki čovjek uči sam. Montessori pedagogija obilježena je idejom: „Pomozi mi da to učinim sam“ (Marija Montessori). Djeca kroz niz vježbi, polazeći od konkretnog k apstraktnom, pomoću posebno napravljenog materijala i pripremljenog okruženja, uistinu uče sami. Montessori odgojitelj ne poučava dijete, već ga prati i pomaže da individualno i u vlastitom ritmu primjereno njegovom psihofizičkom razvoju usvaja vježbe iz pet područja:

  • Vježbe za poticanje samostalnosti u svakodnevnom životu
  • Vježbe za poticanje razvoja osjetilnosti
  • Vježbe za razvoj govora i jezika
  • Vježbe za poticanje matematičkog mišljenja
  • Kozmički odgoj – glazbena i likovna kultura, botanika, zemljopis, povijest, ekologija,zoologija, razna tematska događanja

U sklopu kozmičkog područja radimo na projektima kako bi djecu upoznali s nastankom svijeta, kulturom i životom ljudi na zemlji, biljnim i životinjskim svijetom, a većina projekata potaknuta je zanimanjem djece za pojedino područje.
Pribor kojim dijete radi omogućuje djetetu sveobuhvatan razvoj. Potiče ga na razmišljanje, zaključivanje, pažljivost u radu kao i uočavanje malih različitosti. Dijete se razvija samostalno uz djelovanje okoline i postaje jedinstvena osoba. Svrha ranog obrazovanja djece nije obasipanje činjenicama, već poticanje djetetove prirodne želje za stjecanjem znanja, ponudom materijala i pripremljenom okolinom. Marija Montessori temelji svoju pedagogiju na deset načela:

1. načelo upijajućeg uma
2. načelo promatranja
3. načelo radnog instikta
4. načelo slobodnog izbora
5. načelo discipline
6. načelo osobnog tempa i trajanja rada
7. načelo ponavljanja
8. načelo provjere ispravnosti
9. načelo imitacije
10. načelo tri stupnja spoznavanja

Kada djeca vide rezultate svog rada jačaju svoje samopouzdanje. „SVE ŠTO DIJETE NAUČI OSTAJE ZAUVIJEK U NJEMU“
Dr. Marija Montessori


Ispiši stranicu