Odgoj za održiv razvoj

Program odgoja za održivi razvoj rezultat je naše želje da skrenemo pozornost šire javnosti na probleme očuvanja zdravog okoliša i racionalnog gospodarenja prirodnim resursima. Ekološka kriza suvremenog svijeta otvara brojna pitanja, a jedno od njih je kako odgajati generacije koje stasaju, a koje će se prema vlastitom okruženju odnositi odgovorno. Ovim programom želja nam je postići da djeca doživljavaju Zemlju kao svoju veliku kuću o kojoj svi skrbe i čiju dobrobit svi žele i uživaju u njoj. Svjesni smo da je riječ o dugotrajnom procesu, no upravo stoga je važno što prije započeti provođenje ovakvih programa i pomoći odrastanju novih generacija koje će se odnositi odgovorno prema okolišu, vlastitom zdravlju i dobrobiti sveukupnog života na našem planetu. Dijete današnjeg vremena raste otuđeno od prirodnog okoliša. a poznato je koliko je dodir s prirodom važan za razvoj djeteta. Djeca moraju doći u neposredan i osobni dodir s ljepotom i raznolikošću prirode jer samo tako mogu postati odgovorni građani svjesni svoje važnosti i odgovornosti. Odgoj za održivi razvoj neraskidivim vezama povezuje zaštitu okoliša i "zaštitu" individue, tj. poštovanje temeljnih ljudskih prava, pa samim time i prava svakog djeteta. Odnos između prava i odgovornosti, kao i zajednička odgovornost, temeljne su odlike demokratskog društva. Usaditi kulturu ljudskih prava i pripremu za život u mogućem multikulturanom društvu, uvažavanje prava na različitost, nenasilno rješavanje sukoba, snošljivost i moralan odnos prema razlikama osnovne su odlike odgoja za demokratsko društvo.
Odgojno obrazovni rad ostvauje se u skladu sa suvremnim znanstvenim spoznajama i paradigmama ranog odgoja, a polazeći prvenstveno od interesa djeteta i njegovih razvojnih karakteristika i mogućnosti. Ostvarivanje i provođenje programa zasniva se na integracijskom pristupu, spontanom i situacijskom učenju kroz igru potaknutu bogatim i raznovrsnim poticajnim okruženjem. Individualnim pristupom osigurat ćemo djetetu razvojnu primjerenost i poticajnost, mogućnost uključivanja u željene aktivnosti i izražavanje sveukupnih djetetovih kreativnih potencijala.


Ispiši stranicu