Program za djecu 6 - 12 mjeseci

REDOVITI  DESETSATNI  PROGRAM  ZA DJECU U DOBI OD 6  - 12 MJESECI
 

 
Broj djece u skupini:  pet (5)
 
U neposrednom  radu s djecom su tri odgojno obrazovna / zdravstvena radnika.
 
Jedinstvena obilježja razvoja djece rane dobi su:
 • promjene u razvoju djeteta rane dobi  zbivaju se  daleko brže  nego u bilo kojem drugom razdoblju života
 • tijekom rane dobi posebice je uočljivo kako je djetetov razvoj cjelovit i kako se sva područja razvoja međusobno isprepliću i dopunjavaju
 • dijete te dobi je potpuno ovisno o odraslim osobama u zadovoljavanju svojih potreba
Posebno je osjetljivo, pa su pravilni, primjerni postupci svih odraslih prema njima  važni kako bi  dijete   steklo  povjerenje i razvilo emocionalna sigurnost.
 
Djetetu u  ranoj dobi treba omogućiti
 • vrijeme za igru i istraživanje  u poticajnom okruženju (igračke, materijali i dr.)
 • vrijeme za tihe aktivnosti (npr.: slušanje glazbe)
 • vrijeme za njegu i hranjenje
 • vrijeme za dnevni odmor (spavanje)
 
Odgojno-obrazovnog proces slijedi  individualni ritam i potrebe djeteta – izdvajamo specifične zadaće:
 1. Kontinuirana njega i raspored dnevnog ritma u skladu s djetetovim potrebama pri hranjenju, spavanju i njezi uz maksimalno uvažavanje individualnih specifičnosti svakog djeteta
 2. Fleksibilnost u dnevnom ritmu i u svim postupcima prema djetetu
 3. Skrbiti o zdravlju i sigurnosti djece i omogućiti djeci svakodnevni boravak na svježem zraku (boravak na nadsvođenoj terasi gdje odgojitelj organizira  igru za vrijeme boravka na vanjskom prostoru)
 
Zbog navedenih specifičnosti u razvoju djece rane dobi PROSTOR je prilagođen potrebama djece, primjereno je organiziran,  siguran, poticajan, i toplinom  nalikuje obiteljskom okruženju. Stvoreni su optimalni uvjeti za poticanje cjelokupnog razvoja. 
 

ODGOJITELJ je najvažniji čimbenik u zadovoljavanju djetetovih potreba u odgojnoj skupini. On je strpljiva, topla, brižna i suosjećajna osoba koja zna, potiče i razumije dijete, poštuje ga, prati njegovo ponašanje i pravovremeno zadovoljava sve njegove potrebe.
Odgojitelj promatra, sluša i objašnjava ponašanje djeteta i na osnovu toga procjenjuje djetetove potrebe, mogućnosti i interese te planira odgojno-obrazovni rad.

Odgojitelj priprema  OKRUŽENJE KOJE DJETETU OMOGUĆUJE UČENJE:
 1. Dijete uči aktivnim istraživanjem - dijete  svakodnevno stječe različita iskustva svim svojim osjetilnima – vidom, sluhom, njuhom, opipom, okusom, dodirom…, i bogaćenjem svojeg iskustva upija infomacije o svijetu oko sebe
 2. Dijete uči u interakciji s odraslima –  kroz socijalne odnose i upija informacije o svijetu, sluša odrasle kako mu govore, pjevaju, smiješe se, dodiruju ga i miluju, tješe ga i nose u naručju,
 3. Dijete uči u interakciji s drugom djecom u odgojnoj skupini – tako stječe prva iskustva o suživotu s vršnjacima, samokontrolu ponašanja i dijeljenje igračaka,
 4. Dijete uči manipuliranjem predmetima i materijalima – igračkama i razvojno primjerenom didaktikom koja je namijenjena toj dobi i s određenom svrhom u poticanju razvoja,
 5. Dijete uči iz životnih situacija – svojim tempom, ponavljanjem radnji- postupno ovladava vještinama i razvija svoju samostalnost u raznim svakodnevnim situacijama - učenje prvih koraka, uzimanje hrane prstićima, korištenje žlicei slično
 
  SURADNJI S RODITELJIMA pridajemo veliku važnost njegujući:
 • međusobno povjerenje i uvažavanje, otvorenu komunikaciju
 • svakodnevnu razmjenu  aktualnih informacija o djetetu
 • uključenost u sve oblike suradnje i razvoj programa i rad vrtića
 
 

Ispiši stranicu