Redoviti program

REDOVITI PROGRAM

Redoviti programi odgoja i obrazovanja djece omogućuje zdravo odrastanje, cjelovit razvoj i odgoj djeteta u dobi od šest mjeseci do polaska u osnovnu školu. Namijenjen je djeci za zadovoljavanje njihovih potreba i potreba roditelja u različitom trajanju. Provodi se u homogenim i heterogenim odgojnim skupinama. Djeca borave u desetsatnom programu koji se ostvaruje u centralnom i dva područna objekta vrtića.
Roditelji sudjeluju u cijeni programa sukladno Odluci o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece i mjerilima za naplatu usluga predškolskih ustanova Grada Zagreba od roditelja korisnika usluga (Službeni glasnik Grada Zagreba broj 6/11, 19/11 i 15/12.)

U okviru redovitog programa rada ostvaruju se programi kontinuiranog i povremenog trajanja:

 

PROGRAM PREDŠKOLE

Namijenjen je djeci u godini prije polaska u OŠ, koja nisu obuhvaćena redovitim programom predškolskog odgoja u dječjem vrtiću. Program se organizira prema iskazanim potrebama za upis djece prema mjestu stanovanja. Provodi se dva puta tjedno u poslijepodnevnim satima, u trajanju od 250 sati godišnje, a provodi se u razdoblju od 1. listopada do 31. svibnja.
Program financira MZOS i Osnivač. Besplatan je za korisnike.

PETODNEVNI DANONOĆNI PROGRAM '' DJECA U PRIRODI''

Namijenjen je djeci u odgojnim skupinama u godini prije polaska u OŠ. Ostvaruje se tijekom petodnevnog boravka u Gradu mladih Granešina.
Program sufinancira Gradski ured za prosvjetu kulturu i sport, roditelji participiraju u cijeni Programa.


KRAĆI PROGRAMI

Svake godine dajemo ponudu Kraćih programa - koji se provode dva puta tjedno u poslijepodnevnim satima. Anketom ispitujemo interes za upis u te programe u sva tri objekta. To su :

 • tečajevi engleskog jezika
 • športski programi / igraonice
 • ritmika i suvremeni ples

Svi programi imaju odobrenje MZOS. Kraće programe roditelji plaćaju vanjskim organizatorima s kojima sklapaju ugovor o realizaciji na jednu pedagošku godinu.

PROGRAMI POVREMENOG TRAJANJA

To su programi kojima obogaćujemo redoviti program rada u vrtićnim skupinama:

 • Kazališne predstave za djecu – realizacija prema preporuci MZOŠ i Očevidniku ministarstva kulture
 • Svečanosti i slavljenja u odgojnim skupinama i objektima – realizacija prema kalendaru događanja u vrtiću
 • Gostovanja i susreti sa likovnim, glazbenim i dramskim umjetnicima, sportašima... realizacija prema planu i programu vrtićnih skupina
 • Posjete muzejima i drugim kulturno povijesnim objektima Grada Zagreba - realizacija prema planu i programu vrtićnih skupina
 • Organizirane vožnje tramvajem Djeda Mraza, vlakom Tin- express, vožnja tramvajem u Tjednu mobilnosti
 • Prema ispitanom interesu u anketi roditelj daje suglasnost za uključivanje djeteta u program.
 • Za kazališne predstave, posjete, izlete roditelji participiraju u cijeni, a uplate se provode preko žiro računa Vrtića.

Ti programi imaju odobrenje i preporuku MZOS. Svi ostali navedeni programi su besplatni za korisnike.

PROJEKTI SURADNJE S DRUŠTVENIM OKRUŽJEM '' VRTIĆ U ZAJEDNICI - ZAJEDNICA U VRTIĆU''

Rado se uključujemo u mnoge humanitarne akcije koje potiču društveni subjekti, a također ih i sami organiziramo:

 • Humanitarne akcije u suradnji sa Udrugama Dora, Vilibald, Ljubav na djelu,..
 • Ekološke akcije i manifestacije u organizaciji Udruge Lijepa naša
 • Projekt '' Darujmo djeci kazalište '' – dugogodišnji nastupi djece i odgajatelja u Zagrebačkom kazalištu lutaka s predstavama nastalim u Vrtiću
 • Akcije u suradnji s tvornicama ( Model-Pak, Siemens Hrvatska,...)
 • Tradicionalno obilježavanje Svjetskog dana sporta u svibnju – u suradnji sa Društvom za sportsku rekreaciju Pešćenica
 • Tradicionalno obilježavanje Hrvatskog olimpijskog dana - 10. rujna, u suradnji sa Hrvatskim olimpijskim savezom
 • Uključivanje na Dječje olimpijade – 2006., 2007. i 2008. godine bili smo sveukupni pobjednici na
 • Olimpijskom festivalu Grada Zagreba – naš olimpijski tim predstavljao je vrtiće Grada Zagreba na Republičkim natjecanjima u Varaždinu i Rijeci
 • Samostalne izložbe dječjih likovnih radova radova - suradnja sa Dječjom knjižnicom Marina Držića i drugim knjižnicama Grada Zagreba
 • Tradicionalna uključivanja u likovna natjecanja u organizaciji Hrvatske turističke zajednice i Obiteljskog centra Grada Zagreba
 • Uključivanje u domaća i međunarodna likovna natjecanja u suradnji sa Hrvatskim školskim muzejem - na natjecanjima u Lidicama (Češka) i Kanagawa(Japan) likovni radovi naše djece više puta su dobili najviša,međnarodna priznanja u rangu predškolske dobi

Uključivanje u sve navedene projekte, aktivnosti i manifestacije besplatne su a ostvaruju se na osnovi dobre suradnje i partnerstva Vrtića, subjekata društvene zajednice i roditelja djece.

ZDRAVSTVENO REKREATIVNI PROGRAMI

Programi se ostvaruju izvan vrtića, u suradnji sa stručnim institucijama po verificiranim programima prema
izboru djece/ roditelja:

 • koturanje, klizanje, plivanje
 • zimovanje, ljetovanje
 • jednodnevni izleti u prirodu

Anketom ispitujemo interes za uključivanje djece u program, roditelji odlučuju. Uplate se vrše prema ugovorima koje Vrtić sklapa s vanjskim organizatorima. Svi programi imaju odobrenje MZOS.

PREVENTIVNO ZAŠTITNI PROGRAMI ZA DJECU I NJIHOVE RODITELJE

 • Savjetovalište za roditelje - dajemo mogućnost konzultiranja sa svim članovima Stručno razvojne službe – prema potrebi i individualnom dogovoru sa pedagogom, psihologom, defektologom- rehabilitatorom, logopedom i zdravstvenim voditeljem
 • Predškolski CAP program - program prevencije zlostavljanja djece predškolske dobi - ostvaruje se u suradnji s Udrugom roditelja Korak po korak
 • UNICEF –ove radionice "Rastimo zajedno" - program za roditelje djece u dobi od prve do treće godine života
 • Dugogodišnja suradnja s udrugom Poticaj na realizaciji programa podrške kvalitetnom roditeljstvu
 • Suradnja s Udrugom Jedra i Hrvatskim torakalnim društvom- na projektu Želim disati

Svi programi su besplatni za dijete/ roditelja.

STRUČNO PEDAGOŠKA PRAKSA STUDENATA

U DV Duga svake godine organizira se praksa za studente Filozofskog fakulteta – studij predškolskog odgoja, te praksa za studente Edukacijsko rehabilitacijskog fakulteta u Zagrebu.

 


Ispiši stranicu