CAP program

 «Svako dijete ima pravo biti SIGURNO, JAKO I SLOBODNO»

CAP program prevencije napada ili zlostavljanja djece je jedan od najkvalitetnijih i najobuhvatnijih programa primarne prevencije zlostavljanja djece u svijetu. Udruga roditelja «Korak po korak» je Regionalni trening centar ICAP – a za Hrvatsku. CAP program u našem vrtiću provode posebno educirani CAP pomagači: psiholog i odgojiteljice. CAP program se sastoji od predavanja za roditelje i radionica za djecu. CAP –ove radionice nude roditeljima i djeci strategije kojima će prevenirati verbalno, fizičko i seksualno nasilje. Radionice će se provoditi sa svom djecom školskim obveznicima.
Predavanja za roditelje održavaju se prije radionica za djecu,s ciljem upoznavanja problema zlostavljanja djece te potrebom i obvezom odraslih da ih zaštite. Naglasak je na komunikacijskim vještinama kojim se olakšava razgovor s djecom o zlostavljanju, kao i razgovor s djetetom u krizi. Roditeljima se daju detaljne informacije o radionicama za djecu i sugestije kako kod kuće podržati ono što će djeca na radionicama učiti.
 

Ispiši stranicu