projekt "Mi jedemo odgovorno"

 Dječji vrtić Duga
1.Ferenšćica 90
zagreb
Ove pedagoške godine  dječji vrtić Duga uključen je u  novi međunarodni projekt pod nazivom „Eat Responsibly“ – „Mi jedemo odgovorno“ a pod pokroviteljstvom Udruge „Lijepa naša“.
Ovim projektom želimo inspirirati i motivirati ciljane skupine, a ne prisiliti ih da promjene svoje životne navike na drastičan način. Ni u kom slučaju ne želimo izazvati osjećaj krivnje ili manje vrijednosti kod ciljanih skupina ovog projekta. No ipak moramo im pokazati da hrana ima veliki utjecaj na njih i na druge ljude diljem planete...
Ciljevi:
- mobilizirati djecu i  roditelje kako bi bolje razumjeli međuovisnost svijeta u kojem žive
- mobilizirati i osposobiti djecu i roditelje kako bi se aktivirali u smjeru globalno odgovornih načina konzumacije prehrane u novim zemljama članicama EU kroz akcijski usmjerene globalne odgojno obrazovne programe u školama i izvan njih
- učvrstiti poziciju razvojnih tema u radu civilnih organizacija u novim članicama EU
- razvijati kritičko mišljenje kod djece i roditelja te potaknuti na poduzimanje akcija
- podići svijest roditelja i šire zajednice
Glavne poruke projekta:
- Jedite odgovorno tako da se hranite zdravo te hranu birate prema etičkim načelima.
- Konzumirajte hranu koja je dobra i za vaše tijelo i za okoliš.
- Ne razbacujte se hranom. Kupujte i jedite samo ono što vam je potrebno.
- Pametno postupajte s ostatcima hrane – darujte ih, nahranite životinje ili kompostirajte.
- Kupujte domaću hranu ili hranu koje ima malen utjecaj na okoliš, te vodite brigu o tome tko je proizveo, tko isporučuje hranu i pod kojim uvjetima.
- Pozitivnim duhom pristupite vizualnom izgledu hrane koju konzumirate. (cijenite hranu po njenim nutritivnim vrijednostima a ne vizualnom izgledu)
Projekt se provodi metodologijom 7 KORAKA DO ODGOVORNE PREHRANE:
1.ODBOR EKO-ŠKOLE  Okupiti tim koji će sudjelovati u realizaciji ovog projekta i kako ćemo realizirati temu projekta (hrana)
Podijeliti i definirati uloge članovima tima
2. ANALIZA HRANE  Posjetiti školsku kuhinju, provesti analizu hrane u vrtiću  i u našem domu putem upitnika
3. PLAN RADA  Analiziranjem rezultata analize hrane utvrditi mogućnosti  promjena i poboljšanja te  izraditi godišnji plan aktivnosti aktivnosti.
4. PRAĆENJE STANJA I OCJENJIVANJE  Dokumentiranje i procjenjivanje provedenih aktivnosti
5. RAD PREMA KURIKULUMU  Ugraditi temu odgovorne prehrane u godišnji plan i program rada  pa tako i u kurikulum
6. OBAVJEŠĆIVANJE JAVNOSTI I UKLJUČIVANJE MEDIJA  Informirati sve čimbenike o uključivanju i provođenju projekta “Mi jedemo odgovorno”.  Uključiti roditelje u naše aktivnosti, formirati „kutić za roditelje“ putem kojeg će biti obaviješteni o našem uključivanju i djelovanju u projektu „Mi jedemo odgovorno“. Informirati roditelje putem Web stranice našeg vrtića o uključivanju i provedbi projekta.
Surađivati s roditeljima, javnošću, stručnjacima za hranu, poljoprivrednicima, kuharima, trgovcima, OPG-ovima …
7. EKO-KODEKS – kodeks za odgovornu prehranu  U zajedničkoj aktivnosti djece i odgojitelja osmisliti Eko-Kodeks
U projekt su uključena djeca Eko skupine.
Koordinatori projekta su : Dubravka Canjko – odgojitelj savjetnik
                                         Mirjana Omazić – odgojitelj mentor

Ispiši stranicu