Od jednakih prava ka jednakim mogućnostima

PODACI O PROJEKTU:

Naziv projekta: OD JEDNAKIH PRAVA KA JEDNAKIM MOGUĆNOSTIMA –
„FERTEO”


Projekt financiran u sklopu IPA – IV. Komponenta- Integracija skupina u nepovoljnome položaju u redoviti obrazovni sustav-

Prijavitelj projekta: Grad Zagreb – Gradski ured za obrazovanje, kulturu i šport, Ured za programe i projekte Europske unije
Partneri u projektu:

1. Unija Roma Hrvatske, Zagreb
2. Udruga Roma Zagreb i Zagrebačke županije, Zagreb
3. Dječji vrtić Zrno, Zagreb
4. Sisačko-Moslavačka županija 

Trajanje projekta: 15 mjeseci (kolovoz 2013. – listopad 2014.)
Ukupna vrijednost projekta: 177,503,89 EUR
Sufinanciranje EU-a: 146.334,21 EUR ili 82,44%

Cilj projekta:

  • Pridonijeti uključivanju većeg broja djece romske nacionalne manjine u redoviti sustav obrazovanja:
  • Poboljšana pripremljenost te socijalizacija djece romske nacionalne manjine za uključivanje u redoviti sustav obrazovanja;
  • Poboljšana pripremljenost odgojitelja, stručnih suradnika i romskih asistenata u sustavu obrazovanja u institucijama za prihvat djece romske nacionalne manjine;

Ciljna skupina:
Djeca predškolske dobi (4-7 godina) i njihovi roditelji pripadnici romske nacionalne manjine; zaposlenici u sustavu predškolskog odgoja i osnovnoškolskog obrazovanja u Gradu Zagrebu;

Projekt će se provodi kroz slijedeće aktivnosti:

  1. Održavanje informativnih i edukativnih radionica za roditelje pripadnike romske nacionalne manjine o važnosti uključivanja djece u redoviti sustav obrazovanja
  2. Priprema i izrada dvojezičnih obrazovnih materijala za djecu pripadnike romske nacionalne manjine
  3. Provođenje grupnih i individualnih programa socijalizacije za bolju pripremljenost djece pripadnika romske nacionalne manjine za uključivanje u sustav obrazovanja;
  4. Organiziranje dodatnog usavršavanja odgojitelja, stručnih suradnika i romskih asistenata za rad s djecom pripadnicima romske nacionalne manjine;
  5. Prezentacija rezultata o važnostima uključivanja djece (4-7 godina) pripadnika romske nacionalne manjine u redoviti sustav obrazovanja na regionalnoj konferenciji
     

Očekivani rezultati projekta:

Kroz navedene aktivnosti u projektu poboljšat ćemo informiranost i osviještenost roditelja pripadnika romske nacionalne manjine o važnosti uključivanja djece u redoviti sustav obrazovanja u Gradu Zagrebu; olakšat ćemo prevladavanje jezične i socijalne barijere djece pripadnika romske nacionalne manjine; izradit će se i provesti novi programi za bolju uključenost djece pripadnika romske nacionalne manjine u sustav obrazovanja, u sustavu dječjih vrtića Grada Zagreba poboljšat ćemo stručnost i senzibiliziranost odgojitelja i stručnih suradnika za rad sa djecom pripadnicima romske nacionalne manjine; na završetku projekta organizirat će se regionalna konferencija sa regionalnim stručnjacima na temu važnosti uključivanja djece pripadnika romske nacionalne manjine (4-7 godina) u redoviti sustav obrazovanja u suradnji sa partnerom Sisačko-Moslavačkom županijom.


Ispiši stranicu